Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paragenéza – význam cudzieho slova

spoločenstvo minerálov vytvorené jedným nerastotvorným procesom; plodnosť medzi rodičovskými formami a inak neplodným hybridom