Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paragnóza – význam cudzieho slova

porucha schopnosti poznávať zmyslami; poznávanie predmetov bez účasti zmyslov; jasnovidnosť