Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parakinéza – význam cudzieho slova

chorobná porucha koordinácie pohybov