Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parakláza – význam cudzieho slova

trhlina v hornine vyvolávajúca pohyby vrstiev