Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parakláza - význam cudzieho slova

trhlina v hornine vyvolávajúca pohyby vrstiev