Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralália - význam cudzieho slova

porucha reči, nahradzovanie správnej hlásky inou