Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralelný - význam cudzieho slova

rovnobežný, súbežný