Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralelný – význam cudzieho slova

rovnobežný, súbežný