Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralytický - význam cudzieho slova

týkajúci sa paralýzy, paralytika