Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paralyzátor - význam cudzieho slova

chemická látka brzdiaca pôsobenie enzýmov; obranné zariadenie vydávajúce elektrický výboj paralyzujúci zasiahnutú osobu