Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paramímia – význam cudzieho slova

neschopnosť vyjadriť emócie primeranou mimikou