Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paramímia - význam cudzieho slova

neschopnosť vyjadriť emócie primeranou mimikou