Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paramnézia – význam cudzieho slova

porucha pamäti; spomínanie na udalosti, ktoré sa nestali