Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paramorfóza - význam cudzieho slova

nahradenie jednej látky v hornine inou s rovnakým zložením; zmena štruktúry nerastov bez zmeny ich chemického zloženia