Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paranormálne javy – význam cudzieho slova

vedecky nevysvetliteľné javy a udalosti, využívané v rámci okultizmu