Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paranormálny – význam cudzieho slova

mimo normality, neobyčajné schopnosti, napr. vnímanie