Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paraparéza – význam cudzieho slova

čiastočné ochrnutie dolných končatín