Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paraparéza - význam cudzieho slova

čiastočné ochrnutie dolných končatín