Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pararenálny - význam cudzieho slova

nachádzajúci sa v okolí obličky