Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pararenálny – význam cudzieho slova

nachádzajúci sa v okolí obličky