Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parathormón – význam cudzieho slova

hormón bielkovinovej povahy, regulujúci hladinu vápnika v organizme; hormón regulujúci hladinu vápnika v organizme