Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paravenózny – význam cudzieho slova

nachádzajúci sa pri žile