Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paravenózny - význam cudzieho slova

nachádzajúci sa pri žile