Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parazitémia – význam cudzieho slova

preniknutie parazitov do krvného obehu pri niektorých chorobách, napr. malárii