Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parazitocenóza - význam cudzieho slova

koexistencia viacerých cudzopasníkov žijúcich v jednom hostiteľskom organizme