Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parazitofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach z cudzopasníkov