Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parazitovať – význam cudzieho slova

priživovať sa, cudzopasiť na niekom alebo na niečom