Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parcelovať - význam cudzieho slova

deliť pozemky