Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parcelovať – význam cudzieho slova

deliť pozemky