Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parciálny – význam cudzieho slova

dielčí, čiastočný