Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parenéza – význam cudzieho slova

povzbudzujúca reč