Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parentálny – význam cudzieho slova

podávaný vnútrožilovo a vnútrosvalovo, napr. infúzia; rodičovský; taký, ktorý slúžil na kríženie