Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parentéza - význam cudzieho slova

vsuvka, vložka; veta gramaticky nezačlenená do inej vety; zátvorka