Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parergický - význam cudzieho slova

vedľajší, dodatkový