Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parergický – význam cudzieho slova

vedľajší, dodatkový