Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paricídium – význam cudzieho slova

otcovražda