Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paricídium - význam cudzieho slova

otcovražda