Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parlér – význam cudzieho slova

rečník, hovorca