Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parodontológia – význam cudzieho slova

súčasť stomatológie, ktorá sa zaoberá liečbou ústnych tkanív