Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parodontológia - význam cudzieho slova

súčasť stomatológie, ktorá sa zaoberá liečbou ústnych tkanív