Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paronomázia – význam cudzieho slova

hromadenie slov odvodených z rovnakého základu, podobne znejúcich