Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partajník – význam cudzieho slova

slangovo: príslušník politickej strany, pred rokom 1989 Komunistickej strany