Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

particípium – význam cudzieho slova

príčastie