Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

participácia - význam cudzieho slova

účasť, podiel na niečom