Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

participácia – význam cudzieho slova

účasť, podiel na niečom