Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partikulárny – význam cudzieho slova

čiastočný; miestny; špeciálny; sebecký, individuálny