Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partitívny – význam cudzieho slova

delivý, deliaci, čiastočný