Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

partitúra – význam cudzieho slova

podľa presných pravidiel usporiadaný notový záznam všetkých orchestrálnych alebo zborových hlasov na jednej strane notového papiera so samostatnými osnovami pre jednotlivé hlasy