Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasát – význam cudzieho slova

stály vietor vanúci od obratníkov k rovníku severozápadným alebo juhozápadným smerom