Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasé – význam cudzieho slova

odbytý, minulý, neaktuálny, bezpredmetný