Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasívum – význam cudzieho slova

trpný rod slovies; dlh, prevaha záväzkov nad pohľadávkami; nedostatok