Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasažier – význam cudzieho slova

cestujúci