Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pasovať – význam cudzieho slova

povýšiť do rytierskeho stavu, povýšiť; slušať, padnúť, hodiť sa, vojsť sa; zasadzovať, napr. obraz do rámu