Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patena, paténa – význam cudzieho slova

miska, na ktorú sa počas omše kladú hostie