Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach z chorôb