Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patofóbia - význam cudzieho slova

chorobný strach z chorôb