Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patofyziológia – význam cudzieho slova

náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby, patologická fyziológia