Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patriarchát – význam cudzieho slova

rodové zriadenie s mužom ako vedúcou osobnosťou a dedičskou postupnosťou v mužskej línii; úrad a hodnosť patriarchu, územie ním spravované