Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patrimónium - význam cudzieho slova

dedičný rodový statok; slobodné pozemkové vlastníctvo