Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

patronymický - význam cudzieho slova

odvodený od otcovho mena, otcovský