Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paušál - význam cudzieho slova

dohodnutá alebo stanovená suma na úhradu vopred presne neurčených, väčšinou pravidelných nákladov; úhrnný počet úkonov za jednotku času