Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pauperizácia - význam cudzieho slova

znižovanie životnej úrovne, jej pokles; ochudobňovanie, zbedačovanie